Razočaran sam u neke kolege!

Mnogi me nisu zvali na promocije, a bili su kod mene!

Objavio: Scandal

Razočaran sam u neke kolege!

Razočaran sam u neke kolege!